Brickless 2020

Brickless 2020

11. februar 2020

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind afholder Brickless 2020, 1.-2. september på Musholm i Korsør

Med temaet ”Interdisciplinary professsionalism”, sætter mødet i år fokus på samarbejde om behandling og rehabilitering af patienter med muskelsvind.

I sessionen ”Interdisciplinarity in oral motor function” belyses forskellige fagspecialers samarbejde om oral helse og funktion, og i sessionen ”Interdisciplinarity in digestion issues in wheelchair users” sætter vi fokus på vores viden og samarbejde om at løse problematikker relateret til tarmsystemet.

Vi ønsker med mødet at få et bud på, hvordan vi kan udvikle det tværfaglige og tværsektorielle arbejde til størst gavn for patienterne.

Foto: Bo Nymann

På mødets anden dag inviterer vi igen deltagerne til at fortælle om deres egne projekter. Vi opfordrer alle, som er eller har været i gang med et spændende projekt til at give en kort præsentation af deres arbejde (10-15 minutter inklusive spørgsmål).

Brickless 2020 foregår som sædvanligt på det naturskønne Musholm i Korsør. Mødesproget er engelsk under hovedpræsentationerne, men valgfrit under projektpræsentationerne

Som ved tidligere Brickless-møder afholder Dansk Konsortium for Neuromuskulære Sygdomme årsmøde dagen inden Brickless, mandag den 31. august. Mødet er kun for fagpersoner.

I år sætter Konsortiet fokus på prioriteringen af ny medicin til neuromuskulære sygdomme i Danmark og den opfølgende respiratoriske behandling og rehabilitering af patienter, der får medicin, særligt med fokus på Spinraza.

Se hele programmet for Brickless her

Se programmet for korsortiemødet her

Tilmeld dig her