Min diagnose

Muskelsvind er betegnelse for mange forskellige sygdomme med hver sin diagnose. Diagnosen siger noget om sygdommens forløb og de udfordringer, den vil medføre. Her kan man læse mange historier om mennesker med en diagnose. Om livet levet med en sygdom. Og om hvordan et liv med en sygdom også altid er et liv der handler om kærlighed, børn, dagligdag, håb, lyst og angst ligesom livet hos alle dem, d...