Forskning i medicin mod SMA

Oversigt over medicintyper og igangværende forsøg