Indlæringsvanskeligheder

Drenge med Duchenne kan have indlærings- og adfærdsproblemer. To artikler sætter fokus på emnet.

Du kan læse mere i denne danske oversættelse af en engelsk vejledning om Indlæring og adfærd ved DMD.

Læs også mere i denne artikel om Indlæringsvanskeligheder hos drenge med DMD , som er baseret på psykologiske undersøgelser af elever med Duchennes og Beckers muskeldystrofi i et afsluttet projekt i RCFM.