At begynde på en uddannelse

Der er mange ting, du skal forholde dig til, når du afslutter grundskolen og skal vælge ungdomsuddannelse. Der er også en række forskellige muligheder for økonomisk og praktisk støtte, som du kan benytte, når du har nedsat funktionsevne.

Her på siden beskriver vi støttemuligheder som er gode at kende til. Vi fortæller også, hvor du kan få råd og vejledning omkring din situation.

Valg af uddannelse

Overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse eller fra en ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse kan være spændende og udfordrende på samme tid. Du vil måske opleve en usikkerhed forbundet med at skulle i nye rammer og i nye sociale fællesskaber. Du har måske også overvejelser om, hvordan du skal præsentere din nedsatte funktionsevne over for nye kammerater.

Når du vælger uddannelse, er det væsentligt, at du tager udgangspunkt i dine egne ønsker og interesser, men det er også en fordel at overveje, om din muskelsvinddiagnose giver nogle begrænsninger. Måske er der nogle uddannelsesforløb, der passer dig bedre end andre?

Undervisningsministeriet har udarbejdet en guide, der kan give støtte i valget af uddannelse.

 

Du kan få vejledning fra kommunen

I din kommune kan du gennem Den kommunale ungeindsats (KUI) få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv.  KUI giver kollektiv rådgivning til elever i folkeskolens 7.-10. klasse, og har ansvaret for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Hvis du bliver vurderet til at være ikke-uddannelsesparat, kan du få individuel rådgivning.

Hvilke støttemuligheder er der?

Nedenfor kan du læse om såvel økonomisk støtte som praktisk hjælp og hjælpemidler.

Hvordan ansøger du om støtte?

 • Ansøgning om SU og handicaptillæg (kun til videregående uddannelser) rettes til SU-styrelsen
 • Ansøgning om revalidering skal rettes til Jobcentret i hjemkommunen.
 • Ansøgning om Specialpædagogisk støtte – SPU-støtte – rettes til SU-styrelsen.
 • Ansøgning om særligt tilrettelagt uddannelse (STU) rettes til Jobcentret og UU-vejlederen i hjemkommunen

 

Hvis du har brug for at klage: Forskelsbehandlingsloven

Nogle studerende oplever, at det ikke er så let at få bevilget de ydelser, de er berettiget til eksempelvis et hjælpemiddel. Det kan derfor være nødvendigt at skrive en klage, og her kan forskelsbehandlingsloven være god at kende til. Ifølge loven må ingen personer med nedsat funktionsevne være udsat for forskelsbehandling, og loven skal være inddraget i alle afslag på dispensationsansøgninger.

Læs mere i Forskelsbehandlingsloven.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores sikre kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – fredag kl. 10 – 14

Andre har også læst

 • Search

  Find diagnose

  Læs om sygdommens udvikling og mulighed for behandling

  Læs mere
 • Forskning

  Forskning

  Læs om forskning i muskelsvind

  Læs mere
 • Icon

  Ny med muskelsvind

  Få svar på almindelige spørgsmål, og læs om vores tilbud til dig

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup