Hvornår bliver mennesker med muskelsvind vaccineret?

Vaccinationerne mod COVID-19 er i fuld gang. Efter plejehjemsbeboere, de ældste borgere og udvalgt sundhedspersonale er vaccineret, er personer i særligt øget risiko begyndt at blive tilbudt vaccinen. Denne gruppe omfatter blandt andet udvalgte grupper af mennesker med muskelsvind, der er i særlig risiko. Når det er din tur til at blive vaccineret, bliver du indkaldt i din e-Boks.

Sundhedsstyrelsen prioriterer

Sundhedsstyrelsen har prioriteret, i hvilken rækkefølge den danske befolkning skal tilbydes vaccination mod COVID-19. Gruppe 1 er personer, som bor i fx plejebolig, og her er vaccinationen allerede i fuld gang. Alle i denne gruppe beregnes at have fået den første vaccine allerede den 8. januar, og samtidig er vaccineringen af de næstkommende grupper gået i gang.

Nogle mennesker med muskelsvind vil blive tilbudt vaccine, når man når til gruppe fem. I denne gruppe indgår ”udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19”. Andre må vente til vaccinationsindsatsen kommer til gruppe 10, hvor personer med ”øget risiko” bliver vaccineret, eller til gruppe 12, der dækker den øvrige befolkning.

”På et tidspunkt vil alle blive tilbudt vaccinen,” fortæller Peter Born, der er overlæge på Rigshospitalet, ”men lige nu handler det om at bruge de vacciner, vi har, på dem, der er i størst risiko for et alvorligt forløb med COVID-19”.

Her kan du se hele sundhedsstyrelsens liste over de forskellige grupper:

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk
  hjælp
 3. Personer med alder ≥ 85 år
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget
  risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 7. Personer med alder 80-84 år
 8. Personer med alder 75-79 år
 9. Personer med alder 65-74 år
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som
  medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder

Se hvornår, de forskellige grupper forventes at blive vaccineret i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Hvad betyder ”særligt øget risiko” og ”øget risiko”?

Sundhedsstyrelsen skriver, at ”generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 være patienter med aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af en eller flere særlige sygdomme eller tilstande.  Derudover bør overvejelser vedr. bl.a. høj alder, flere samtidige sygdomme, polyfarmaci (når man får flere end 5 forskellige typer medicin) og nedsat funktionsevne indgå i den individuelle risikovurdering.”

Læs mere om, hvem der tilhører målgruppen for særlig øget risiko her

Rigshospitalets neurologiske afdeling har defineret nedenstående, som særligt øget risiko:

 1. Patienter i respirator inklusive NIV
 2. Patienter i svær immunsuppressiv behandling (ex. Rituximab, flerkombinationsbehandling med immunsuppressiv)
 3. Svær hjertesvigt (EF<35%)
 4. Alder over 85
 5. Komorbiditeter: Herunder overvægt, diabetes, nyreinsufficiens etc., og her skal også tages stilling til alder.

Mange med muskelsvind vil dermed ikke være i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVD-19, men nogle vil. De vil får tilbudt vaccination som gruppe 5.

Hvad betyder øget risiko for personer med muskelsvind?

RCFM’s direktør Heidi Aagaard har gennemgået de sygdomme eller tilstande, som Sundhedsstyrelsen definerer som øget risiko. Det drejer sig om mennesker med muskelsvind, som:

 • Får igangværende moderat immunsupprimerende behandling
 • Har moderat symptomatisk hjertesvigt, nedsat hjertepumpefunktion, hjerterytmeforstyrrelser
 • Har kronisk respirationsinsufficiens med behov for CPAP eller hostemaskine
 • Har FVC (lungefunktion) under 70 % eller peakflow under 270 l/m
 • Er overvægtige med BMI over 30
 • Har nedsat hostekraft
 • Har let til moderat kognitiv svækkelse med samtidig høj alder og/eller komorbiditet

Hvis du har en eller flere af ovenstående sygdomme eller tilstande, vil du være i øget risiko og derfor blive tilbudt vaccine i gruppe 10. Henvisningen til vaccination vil dog altid ske på baggrund af en konkret lægelig vurdering.

 

Hvordan bliver du tilbudt vaccinen?

Både praktiserende læger og hospitalslæger kan henvise til vaccinering. Da personer med muskelsvind typisk er tilknyttet en hospitalsafdeling, vil det som regel være hospitalslægen, der henviser til vaccination.

Hvis en hospitalslæge henviser dig, vil du få en invitation til vaccination i din e-Boks. Hvis du er digitalt fritaget, vil du i stedet modtage et postbrev med invitation og relevant information.

De relevante hospitalsafdelinger har registre over alle deres patienter og deres diagnoser, som de bruger, når de vurderer, hvilke patienter som skal visiteres til vaccinen. Som menneske med muskelsvind kan du føle dig tryg ved, at hospitalsafdelingen vil visitere dig, når det er din tur.

”Vi har lister med vores patienter. Vi har styr på jer,” siger overlæge Anette Torvin Møller, som er neurolog ved Aarhus Universitetshospital. Hun fortæller videre, at hospitalsafdelingerne også er opmærksomme på de personer, der er i udredning for muskelsvind, men som endnu ikke har fået den endelige diagnose. ”Hvis vi får en patient ind med en eller anden form for muskelsvækkelse, så er vi opmærksom på vejrtrækningen. Og det er den, som er i fokus i den her situation.”

Det betyder, at du kan blive visiteret til vaccine i gruppe 10, selv om du ikke har fået den endelige diagnose.

Du behøver altså ikke selv at gøre noget for at blive tilbudt vaccinen andet end at afvente og holde øje med din e-Boks.

 

Hvad med pårørende og hjælpere?

Pårørende og hjælpere til personer i særligt øget risiko er i sundhedsstyrelsens gruppe 6. Hjælpere bliver visiteret til vaccine gennem kommunen eller det bureau, hvor de er ansat. Respirationscentrene er ansvarlige for, at respirationshjælperne bliver vaccineret.

Pårørende kan visiteres til vaccinering gennem den hospitalsafdeling, der behandler personen med muskelsvind i samarbejde med egen læge.

 

Er du i tvivl eller bange for at blive glemt?

Hvis du er i tvivl, om du er i særligt øget risiko, eller du er bange for, at din læge ikke er opmærksom på din situation, opfordrer vi dig til at afvente.

RCFM’s direktør Heidi Aagaard siger:

”Sundhedssystemet er presset i øjeblikket, og det vil gøre presset endnu større, hvis mange henvender sig med spørgsmål til hospitalerne eller til deres praktiserende læge. Lige nu er det bedste derfor bare at vente i de næste par uger.”

Senere kan det dog være en god idé at følge med i, hvornår andre i samme situation bliver vaccineret, fx gennem Muskelsvindfondens medlemsgrupper. ”Hvis du ikke er blevet inviteret til vaccination, selv om andre, som du sammenligner dig selv med, er blevet inviteret, foreslår jeg, at du først venter 14 dage,” siger Heidi Aagaard. ”Hvis invitationen i e-Boks stadig ikke er kommet efter 14 dage, bør du kontakte din hospitalsafdeling eller egen læge. Du kan også kontakte din læge, når du kan se i medierne, at gruppe fem er i gang med at blive vaccineret”.

RCFM kan ikke visitere eller henvise til vaccination, men kun rådgive om, hvor du kan henvende dig.

Vil du vide mere?

Læs spørgsmål og svar om vaccinen

Se Muskelsvindfondens udsendelse fra den 5. januar, hvor formand Simon Toftgaard Jespersen stiller spørgsmål til overlægerne Peter Born og Anette Torvin Møller samt til RCFM’s direktør Heidi Aagaard om vaccinen.

Læs mere om vaccinerne og se hvornår, de forskellige grupper forventes at blive vaccineret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores sikre kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – torsdag kl. 9 – 15
Fredag kl. 9 – 14

Andre har også læst

 • Akut indlæggelse

  Vigtig information om din diagnose, hvis du bliver indlagt akut

  Læs mere
 • Corona

  Få overblik over RCFM's anbefalinger vedrørende COVID-19

  Læs mere
 • Vaccinen

  Find spørgsmål og svar om COVID-19-vaccinen

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind. Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222
CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup