Hvornår bliver mennesker med muskelsvind vaccineret?

Vaccinationerne mod COVID-19 er i fuld gang. Efter plejehjemsbeboere, de ældste borgere og udvalgt sundhedspersonale er vaccineret, er personer i særligt øget risiko begyndt at blive tilbudt vaccinen. Denne gruppe omfatter blandt andet udvalgte grupper af mennesker med muskelsvind, der er i særlig risiko. Når det er din tur til at blive vaccineret, bliver du indkaldt i din e-Boks.

Sundhedsstyrelsen prioriterer

Sundhedsstyrelsen har prioriteret, i hvilken rækkefølge den danske befolkning skal tilbydes vaccination mod COVID-19. Kalenderen opdateres på ugentlig basis.

Her kan du se hele sundhedsstyrelsens liste over de forskellige grupper:

 1. Personer som bor i plejebolig mv. (hovedparten er vaccineret).
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).
 3. Personer med alder ≥ 85 år. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).
 7. Personer på 80-84 år. (målgruppen begynder vaccination fra midten af marts).
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Gruppe 10 omfatter alle under 65 og er opdelt i undergrupper efter alder:

10 A. Personer på 60-65 år (fødselsårgang 1957-1961).

10 B. Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966).

10 C. Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971).

10 D1. Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005).

10 D2. Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001).

10 D3. Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996).

10 D4. Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991).

Prioriteringen bygger på en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan man bedst beskytter de mest sårbare borgere og frontpersonale og samtidig sikrer, at smittespredningen bremses.

Nogle tilbydes ikke vaccination, fordi vaccinerne ikke er godkendte til dem. Det er fx gravide, ammende og børn under 16. år.

 

Se hvornår, de forskellige grupper forventes at blive vaccineret i Vaccinationskalender – COVID-19 – Sundhedsstyrelsen.

Hvad betyder ”særligt øget risiko” og ”øget risiko”?

Sundhedsstyrelsen skriver, at ”generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 være patienter med aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af en eller flere særlige sygdomme eller tilstande.  Derudover bør overvejelser vedr. bl.a. høj alder, flere samtidige sygdomme, polyfarmaci (når man får flere end 5 forskellige typer medicin) og nedsat funktionsevne indgå i den individuelle risikovurdering.”

Læs mere om, hvem der tilhører målgruppen for særlig øget risiko her

Rigshospitalets neurologiske afdeling har defineret nedenstående, som særligt øget risiko:

 1. Patienter i respirator inklusive NIV
 2. Patienter i svær immunsuppressiv behandling (ex. Rituximab, flerkombinationsbehandling med immunsuppressiv)
 3. Svær hjertesvigt (EF<35%)
 4. Alder over 85
 5. Komorbiditeter: Herunder overvægt, diabetes, nyreinsufficiens etc., og her skal også tages stilling til alder.

Mange med muskelsvind vil dermed ikke være i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVD-19, men nogle vil. De vil får tilbudt vaccination som gruppe 5.

Hvad betyder den nye sammenlægning af vaccinationsgrupper for personer i øget risiko?

Nogle personer tilhører gruppen af patienter, der betragtes som værende i øget risiko. For personer med muskelsvind drejer det sig om personer, som

 • Får igangværende moderat immunsupprimerende behandling
 • Har moderat symptomatisk hjertesvigt, nedsat hjertepumpefunktion, hjerterytmeforstyrrelser
 • Har kronisk respirationsinsufficiens med behov for CPAP eller hostemaskine
 • Har FVC (lungefunktion) under 70 % eller peakflow under 270 l/m
 • Er overvægtige med BMI over 30
 • Har nedsat hostekraft
 • Har let til moderat kognitiv svækkelse med samtidig høj alder og/eller komorbiditet

Personer i øget risiko var tidligere planlagt til at skulle vaccineres i gruppe 10, som kom før den øvrige raske befolkning, der var fordelt i gruppe 11-12.

I den seneste vaccinationkalender er de tidligere vaccinationsgrupper 10-12 imidlertid slået sammen til én gruppe, gruppe 10, som nu er opdelt på baggrund af alder.

Sundhedssstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at sammenlægningen af grupper ikke har ændret i den overordnede strategi for vaccinationsindsatsen.

“Fokus er altså stadig på, at personer med størst risiko for alvorligt forløb med COVID-19 vaccineres først. Høj alder er en vigtig selvstændig risikofaktor for at blive alvorligt syg med COVID-19 og er ofte i højere grad udslagsgivende for, om man får et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 end mange kroniske sygdomme og tilstande.

Uanset om man har en sygdom eller tilstand, der øger risikoen for alvorligt forløb med COVID-19, er alder stadig afgørende for ens prognose. En yngre person med en vis øget risiko vil generelt være bedre stillet end en ældre person uden sygdom eller tilstand, der øger risikoen. Og personer under 50 år bliver kun meget sjældent indlagt med COVID-19.
Derfor har vi revideret målgrupperne sådan, at alder bliver udslagsgivende for, hvornår man får tilbud om vaccination.

Derfor har vi revideret målgrupperne sådan, at alder bliver udslagsgivende for, hvornår man får tilbud om vaccination.

Konkret vil sammenlægningen af målgrupperne betyde, at personer i de nuværende gruppe 10 og 11, som er yngre end 60 år, vil få tilbudt vaccination lidt senere end ellers planlagt, mens personer i den nuværende gruppe 12, som er ældre end 60 år, vil få tilbudt vaccination lidt før. Tidsmæssigt vil der dog være tale om mindre udskydelser for de fleste, da vi senere på foråret vil kunne vaccinere ca. en halv million mennesker om ugen. ”

Hvordan bliver du tilbudt vaccinen?

Både praktiserende læger og hospitalslæger kan henvise til vaccinering. Da personer med muskelsvind typisk er tilknyttet en hospitalsafdeling, vil det som regel være hospitalslægen, der henviser til vaccination.

Hvis en hospitalslæge henviser dig, vil du få en invitation til vaccination i din e-Boks. Hvis du er digitalt fritaget, vil du i stedet modtage et postbrev med invitation og relevant information.

De relevante hospitalsafdelinger har registre over alle deres patienter og deres diagnoser, som de bruger, når de vurderer, hvilke patienter som skal visiteres til vaccinen. Som menneske med muskelsvind kan du føle dig tryg ved, at hospitalsafdelingen vil visitere dig, når det er din tur.

”Vi har lister med vores patienter. Vi har styr på jer,” siger overlæge Anette Torvin Møller, som er neurolog ved Aarhus Universitetshospital. Hun fortæller videre, at hospitalsafdelingerne også er opmærksomme på de personer, der er i udredning for muskelsvind, men som endnu ikke har fået den endelige diagnose. ”Hvis vi får en patient ind med en eller anden form for muskelsvækkelse, så er vi opmærksom på vejrtrækningen. Og det er den, som er i fokus i den her situation.”

Du behøver altså ikke selv at gøre noget for at blive tilbudt vaccinen andet end at afvente og holde øje med din e-Boks.

 

Hvad med pårørende og hjælpere?

Pårørende og hjælpere til personer i særligt øget risiko er i sundhedsstyrelsens gruppe 6. Hjælpere bliver visiteret til vaccine gennem kommunen eller det bureau, hvor de er ansat. Respirationscentrene er ansvarlige for, at respirationshjælperne bliver vaccineret.

Pårørende kan visiteres til vaccinering gennem den hospitalsafdeling, der behandler personen med muskelsvind i samarbejde med egen læge.

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særligt øget risiko eller er blevet henvist til vaccination, opfordrer vi dig til at kontakte din egen læge eller den hospitalsafdeling, du er tilknyttet.

RCFM kan ikke visitere eller henvise til vaccination, men kun rådgive om, hvor du kan henvende dig.

Vil du vide mere?

Læs spørgsmål og svar om vaccinen

Se Muskelsvindfondens udsendelse fra den 5. januar, hvor formand Simon Toftgaard Jespersen stiller spørgsmål til overlægerne Peter Born og Anette Torvin Møller samt til RCFM’s direktør Heidi Aagaard om vaccinen.

Læs mere om vaccinerne og se hvornår, de forskellige grupper forventes at blive vaccineret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få personlig rådgivning.

Du kan ringe til os på tlf. 89 48 22 22, sende en e-mail eller benytte vores sikre kontaktformular

Telefonerne er åbne:
Mandag – torsdag kl. 9 – 15
Fredag kl. 9 – 14

Andre har også læst

 • Akut indlæggelse

  Vigtig information om din diagnose, hvis du bliver indlagt akut

  Læs mere
 • Icon

  Corona

  Få overblik over RCFM's anbefalinger vedrørende COVID-19

  Læs mere
 • Icon

  Vaccinen

  Find spørgsmål og svar om COVID-19-vaccinen

  Læs mere

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup