Aarhus Universitetshospital søger testpersoner til forskningsprojekt om CMT

 

Neurologisk forskningsafdeling på Aarhus Universitetshospital søger personer med CMT type 1 eller 2 og raske kontroller til at afprøve forskellige tests, bl.a. gangfunktion, balance og udtrætning. Denne type tests er bl.a. vigtige i forbindelse med at afprøve virkningen af nye lægemidler. Herunder finder du information om forsøget.

Forsøgets titel: Et åbent observationelt studium af klinisk og elektrofysiologisk resultat ved mænd og kvinder med CMT type 1 og 2 og aldersmatchede raske kontroller.

Hvor: Neurologisk forskning, Aarhus Universitetshospital. Indgang J. Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N

Hvorfor: Formålet er at undersøge, hvor meget variation, der er i forskellige tests, hvis den samme person foretager dem med dage til ugers mellemrum. Testene tester gangfunktion, udholdenhed, muskelstyrke, balance, udtrætning målt elektrofysiologisk og i hvor høj grad testene tolereres.

Resultaterne fra denne undersøgelse kan fx bruges til at planlægge tests af nye lægemidler. I øjeblikket udforskes stoffet NMD670, som potentielt vil kunne bruges til patienter med den genetiske nerveledningssygdom Charcot Marie Tooth (CMT), hvor patienterne over år mister styrke og udholdenhed.

Forud for afprøvningen af et lægemiddel på mennesker må man vide, hvor meget variation der er i de tests, som man planlægger at bruge, og i hvor høj grad forsøgspersonerne tolererer testene, så man kan teste det rigtige antal patienter med de mest hensigtsmæssige tests.

Hvilke patienter: I alt undersøges 10 CMT-patienter (type 1 eller 2) og 5 raske kontroller. For at kunne indgå som patient skal man være over 18 år, have genetisk eller neurofysiologisk verificeret CMT, stadig have nogen grad af bevægelighed i ankelleddet både opad og nedad, ikke have haft ændringer i hverken medicin eller fysisk aktivitet i 8 uger før forsøgsstart og ikke lide af myasteni-sygdomme.

Hvad går forsøget ud på: For CMT-patienter strækker forsøget sig over 4 forsøgsgange med 14 dage imellem (+/- 10 dage). Ved hvert besøg vil der blive foretaget tests af koordination, muskelkraft, balance, udtrætning og neurofysiologiske tests, og forsøgspersonerne vil blive bedt om at vurdere, om de oplever ubehag i forbindelse med de forskellige tests. For raske vil der kun være tale om én undersøgelsesgang, og det er alene neurofysiologiske tests, som vil blive foretaget.

Hvem står for forsøget: Professor, overlæge Henning Andersen, professor Hatice Tankisi og læge, ph.d.-studerende Helga Haahr-Lillevang, alle Neurologi, AUH står for forsøget. NMD Pharma er sponsor for forsøget.

Tidshorisont: Inklusion af forsøgspersoner i efteråret 2021.

Kompensation: Forsøgspersoner med CMT kompenseres med befordringsgodtgørelse efter hospitalets standardtakst. Raske deltagere i forsøget kompenseres med 500 kr.

Hvis du vil høre mere: Interesserede er velkomne til at kontakte læge, ph.d.-studerende Helga Haahr-Lillevang pr. mail. hehaah@rm.dk.

 

Vi er et højt specialiseret hospital for muskelsvind.

Vi tror på, at de bedste rammer for livet med muskelsvind skabes, når vi ser det hele menneske i et livslangt perspektiv. Derfor er vores brugere altid i centrum.  

Vi deler specialviden med mennesker med muskelsvind, deres familier og fagpersonerVi arbejder på tværs af fagligheder og sektorgrænser. 

Vi er udsprunget af Muskelsvindfonden, men er en selvstændig enhed finansieret af regionerne. 

Kontakt os

E-mail: info@rcfm.dk
Tlf: +45 8948 2222

CVR-nr: 88502728

Hovedkontor
Kongsvang Allé 23
DK-8000 Aarhus C
Post sendes hertil

Sjællandsafdeling 
Blekinge Boulevard 2, 1.sal
DK-2630 Taastrup