Sociallovgivning

På vej til at blive 18 år

Sidst revideret: november 2014

Den sociale lovgivning ændres hurtigt, hvorfor der kan være enkelte henvisninger til lovtekst, som vi endnu ikke har fået justeret. Der bliver løbende arbejdet på at ajourføre til gældende lovgivning. Når en person bliver 18 år gælder der andre bestemmelser i lovgivningen end før det 18. år. Der er mange ting, at forholde sig til og mange ting, der er anderledes. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har samlet den lovgivning, der kan være relevant at være opmærksom på i overgangen til det 18. år, og materialet kan læses her på hjemmesiden.

Tjekliste ved merudgifter til voksne

Sidst revideret: november 2014

Den sociale lovgivning ændres hurtigt, hvorfor der kan være enkelte henvisninger til lovtekst, som vi endnu ikke har fået justeret. Der bliver løbende arbejdet på at ajourføre til gældende lovgivning. Det kan være svært at få overblik over, hvilke udgifter, der kan søges som merudgifter. RCFM har udarbejdet en tjekliste, hvor man få inspiration til at beskrive / huske sine merudgifter efter servicelovens § 100 i forbindelse med en ansøgning til kommunen. Det er ikke en udtømmende liste eller en facitliste med udgifter, der altid kan vurderes som en merudgift.