Behov for specialundervisning

De fleste diagnosegrupper inden for muskelsvindsområdet er som udgangspunkt sygdomme, som alene medfører en nedsat fysisk funktionsevne. Der er dog enkelte diagnoser, hvor det er kendt, at der kan være en sammenhæng mellem diagnosen og barnets indlæringsevne. Dette kan ses hos drenge med Duchennes muskeldystrofi (DMD) (Se sygdomsbeskrivelse) og børn med Dystrofia myotonica (DM1 ) (Se sygdomsbeskrivelse) samt ved visse andre diagnoser.
I Skandinavisk konsensus program for henholdsvis DMD og DM1 anbefales det, at alle elever med disse diagnoser gennemgår en neuropsykologisk test i forbindelse med skolestart. Der kan være behov for at benytte gængse neuropædagogiske undervisningsmetoder, hvis barnet har indlæringsvanskeligheder.
Læs mere om indlæring og adfærd hos drenge med DMD