Socialpædagogisk støtte i hjemmet

(Servicelovens § 85)

Borgere, der på grund at betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder kan få tilbudt socialpædagogisk bistand. Støtten skal tage udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger. Der skal udarbejdes en individuel vurdering af behovet for hjælp til at styrke funktionsmuligheder eller til at kompensere for den nedsatte funktionsevne. Hjælpen kan ydes uanset boform.