Forberedelse til skolestart

Sidst revideret: juli 2018

I slutningen af børnehaveperioden kommer den næste vigtige periode i barnets liv: planlægning af skoleforløbet og selve skolegangen.

På det tidspunkt har barnet muligvis været igennem mange forløb både på hospitalet, hos fysioterapeuter og andre behandlere og muligvis også forløb af pædagogisk karakter. Det betyder, at mange mennesker har en viden om barnet og ofte også en mening om skolegangen.

Som forældre til et barn med muskelsvind er det relevant at søge viden fra andre, men det vigtigt at tage udgangspunkt i sit eget kendskab til barnet og handle ud fra det.

Undervisningspligten begynder det år, hvor barnet fylder 6 år. Der skal barnet som hovedregel begynde i børnehaveklassen. For et barn med muskelsvind er det vigtigt at være deltagende fra starten for at kunne indgå i fællesskabet med kammeraterne. I nogle tilfælde vil det være bedst for barnets udvikling, hvis skolestarten udsætte og barnet først begynder i børnehaveklasse i 7 års alderen. Dette kræver dog en dispensation.

Der kan være mange årsager til at vente. Én af dem kan være, at barnets sygdomsforløb har påvirket barnets almindelige udvikling socialt og udviklingsmæssigt. I disse tilfælde vil den almindelige udvikling muligvis bedst kunne understøttes ved at fortsætte i børnehaven et år mere.

csm_HjaelpMidler_11_219ec7bfba
Tegning: Merete Stoltze