Friplads i daginstitution

Sidst revideret: marts 2019

Behandlingsmæssig friplads

Dagtilbudslovens § 63

Kommunen skal foretage en vurdering af, om der kan gives behandlingsmæssig friplads i institutionen, når et barn har

  1. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og
  2. som optages i et almindeligt dagtilbud af behandlingsmæssige grunde.

Tilskuddet ydes med 50 % af forældrebetalingen efter fradrag for eventuelt økonomisk tilskud er fratrukket. Der må ikke i vurderingen lægges vægt på forældrenes økonomiske situation eller arbejdsforhold.

Kommunen har pligt til at vejlede og tage stilling til ovenstående og det kræver derved ikke en ansøgning fra forældrene.

Støttetimer i institution

Dagtilbudslovens § 4

Kommunen skal tilbyde støtte efter Dagtilbudsloven til børn, som har behov for støtte for at trives og udvikle sig. Støtten skal medvirke til, at børn kan rummes i de almene dagtilbud. Støtte, der ydes, kan eksempelvis tilrettelægges som støtte af ekspert/støttepædagog/ressourceperson, der er tilknyttet et barn i et dagtilbud i et antal timer pr. uge. Støtten kan også etableres i form af særlig efteruddannelse af personale i dagtilbuddet, som følge af barnets behov. Eksemplerne er ikke udtømmende.