Forsikring

Sidst revideret: maj 2019

Der findes et utal af muligheder for at tegne forskellige forsikringer. Nedenfor er beskrevet nogle udvalgte forsikringstyper, som det kan være nyttigt at være opmærksom på, når man har/får en neuromuskulær diagnose.

Gruppelivsforsikring

Hvis man er voksen og er i arbejde, vil man ofte være omfattet af en gruppelivsforsikring via ens pensionsselskab. Gruppelivsforsikringen vil ofte indeholde udbetaling af sum ved kritisk sygdom og forsikring mod tab-af-arbejdsevne. Hvis man i en periode ikke har pensionsindbetalinger fx pga. ledighed, kan det være relevant at kontakte pensionsselskabet for at sikre, at man stadig er omfattet af gruppelivsforsikringen.  

Det er generelt nyttigt at være opmærksom på, hvilke forsikringer man har tegnet, og hvornår de kan være relevante at bruge. 

Udbetaling af sum ved kritisk sygdom

Nogle forsikringer indbefatter udbetaling af sum ved kritisk sygdom. Der er stor variation i hvilke diagnoser, forsikringerne omfatter. Forsikringspolicen vil ofte indeholde en oversigt, som beskriver de diagnoser, som udløser sum ved kritisk sygdom. Det er således ikke alle neuromuskulære diagnoser, som udløser sum ved kritisk sygdom. Det er relevant, at man kontakter sit forsikringsselskab/sin pensionskasse for oplysning, om den stillede diagnose udløser sum ved kritisk sygdom. 

Tab-af-arbejdsevne forsikring eller lignede

En del personer, har tab-af-arbejdsevne-forsikring. Mange er ikke klar over, at de har denne forsikring, fordi den ofte er en del af gruppelivsforsikringen via pensionsselskabet. Det er meget forskelligt, hvordan man er dækket via tab-af-arbejdsevneforsikringen, og det kan være vanskeligt at læse af forsikringspolicen. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at kontakte pensionsselskabet for rådgivning. Herunder kan det være relevant at spørge ind til, hvilke kriterier der er, for at forsikringen kommer til udbetaling, og hvor stor en udbetaling forsikringen udløser herunder engangsbeløb og/eller månedlig udbetaling. 

Ulykkesforsikring

Mange danskere har tegnet en ulykkesforsikring for at sikre sig ved personulykke eller tilskadekomst. Mange med en neuromuskulær diagnose tegner helt ordinære ulykkesforsikringer, men RCFM får jævnligt henvendelser om, hvor det er bedst at tegne ulykkesforsikringer. Der findes forsikringsselskaber, som har specialiseret sig i ulykkesforsikringer til personer med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Det anbefales, at man undersøger forsikringsselskabernes tilbud om ulykkesforsikringer. 

Forsikring af hjælpere

Hvis man modtager hjælp i dagligdagen, skal man være opmærksom på, at hjælperne er forsikrede. Hvis hjælpen leveres af kommunen, eks. Hjemmehjælp, vil hjælperne være forsikret via deres ansættelse i kommunen. Har man borgerstyret personlig assistance (BPAordning) og har videregivet arbejdsgiveransvaret til et firma, vil firmaet sørge for forsikring af hjælperne. Er man selv arbejdsgiver, skal man selv tegne forsikring. Hvis man får tilskud til privat antaget hjælp efter merudgiftsreglerne til børn, skal man selv sørge for at have tegnet forsikring til de hjælpere, der ansættes.  

Dyrere forsikring

Når man har en neuromuskulær sygdom kan det betyde, at man har højere udgifter til forsikringer end andre personer uden en funktionsnedsættelse. Hvis man har højere udgifter til forsikring end personer uden en funktionsnedsættelsekan det være muligt at søge om dækning af merudgiften til forsikringerne. En sådan ansøgning vil typisk behandles efter reglerne om merudgifter til børn eller voksne. Læs mere om merudgifter 

Rejseforsikring

Se under Ferier og rejser.