Forebyggelse og behandling

Tilpasning af siddestilling i kørestol

Personer med muskelsvind har meget forskellig påvirkning af muskelkraften. Nogle personer har aldrig kunnet stå eller gå og har tidligt haft brug for kørestol, mens andre personer kan gå, men har brug for kørestolen som et nødvendigt supplement i dagligdagen. Ofte vil tabet af muskelkraft progrediere, så de fysiske funktioner løbende ændres. Siddestillingen i kørestolen skal understøtte den enkelte persons balance og funktion, sikre en optimal udnyttelse af muskelkraften og forebygge risiko for asymmetri og fejlstillinger.

Forflytning og arbejdsteknik

Sidst revideret: december 2016

Når man får muskelsvind, opstår der for de flestes vedkommende behov for, at man forflytter sig på en anden måde, end man plejer, at man kan benytte hjælpemidler, og/eller at man får støtte fra en anden person under forflytningen. Dette afsnit henvender sig primært til den/de personer, der skal hjælpe til under forflytninger og handler om, hvordan man kan tage hensyn til brugerens funktionsevne, ønsker og behov og samtidig tager højde for god arbejdsteknik. Afsnittet kan ikke gøre det ud for en grundig instruktion i korrekt arbejdsteknik og relevante hjælpemidler. Når der er behov for personhjælp ved en forflytning, er det væsentligt, at personer, der skal hjælpe under forflytningen, er i stand til at skåne sin egen krop imod arbejdsskader og nedslidning Forflytning er et gensidigt samarbejde mellem bruger og hjælper. Det er brugerens/arbejdsgiverens ansvar, at hjælperen er oplært i at anvende korrekt arbejdsteknik og de hjælpemidler, der er nødvendige ved en forflytning, mens det er hjælperens ansvar, at gøre brug af den instruktion, der er givet.