Forsikring

Sidst revideret: maj 2019

Rejseforsikring

Der findes mange forskellige rejseforsikringer. Det er derfor meget forskelligt, hvordan man er dækket under rejse i udlandet. I nogle tilfælde kan forsikringsselskabet stille krav om en forhåndsgodkendelse for at rejseforsikringen dækker under rejsen. Forsikringsselskabet fastsætter reglerne for om og hvordan, der kan gives en forhåndsgodkendelse. En forhåndsgodkendelse forudsætter ofte, at man har været ”rask”/ sygdommen har været stationær i tre måneder. Oftest kan man tidligst få en forhåndsgodkendelse 60 dage før afrejse.

Det blå EU-sygesikringskort (indenfor EU)

Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at man har ret til behandling på samme vilkår, som borgerne i det land, man rejser i. Det blå EU-sygesikringskort, er gældende, når man rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Man skal være opmærksom på, at det blå EU-sygesikringskort giver ikke mulighed for at få refunderet evt. egenbetaling for medicin eller behandling i udlandet. Det blå sygesikringsbevis dækker heller ikke tabte rejseudgifter eller en forsinket eller akut hjemrejse – hverken til personen med muskelsvind eller dennes familie.

Kortet er gratis og er gyldigt i op til fem år. Man kan få det blå sygesikringsbevis ved Borgerservise i kommunen.

Læs mere på: https://www.borger.dk/Sider/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort.aspx