Indretning

Sidst revideret: marts 2016

Mange personer med muskelsvind, vil på et tidspunkt få behov for at kunne medbringe kørestol og andre hjælpemidler i bilen.

Bilen skal kunne dække personens forventelige kørselsbehov i de næste 8 år. Specialrådgivningscentre / hjælpemiddelcentraler, HandicapBilistCentret (HBC), samt private bilopbyggere kan vejlede om valg og indretning af bil.

Når man skal vælge model og indretning af bilen, skal man blandt andet være opmærksom på:

  • Størrelse: Hvad skal bilen kunne rumme af kørestol og øvrige hjælpemidler?
  • Indretning: Hvor skal personen med muskelsvind sidde – foran, ved siden af eller bagved føreren? Skal personen sidde autostol/sæde eller i kørestol under kørslen?
  • Affjedring: Er der behov for ekstra affjedring på grund af personens dårlige balance?
  • Varmesystem: Vi anbefaler, at bilen skal kunne varmes ordentligt op. Hvis personen ikke kan tåle at komme ud i en kold bil, kan man søge om en forvarmer til bilen.
  • Adgangsforhold: Hvordan kommer person og hjælpemidler ind i bilen?
  • Arbejdsstillinger for hjælpere: Det skal være let for hjælperen at anbringe og fastspænde personen og kørestolen i bilen. Forhøjet tag på minibussen vil give hjælperen mulighed for bedre arbejdsstillinger, når personen skal løftes.

Uanset hvilken bil man vælger, er det vigtigt at sikre sig, at person og kørestol er forsvarligt fastspændte. Hvis personen sidder i kørestolen under kørslen, skal kørestolen være forsynet med nakkestøtte, og personen skal bære en sikkerhedssele, der er fastmonteret i bilens karosseri.

Til et lille barn, som sidder i autostol, kan man vælge en type med sovebeslag og mulighed for individuel tilpasning af støtte, hvis det er svært at holde hovedet under kørsel. Man kan sætte autosædet på en drejekonsol for at lette hjælperens arbejdsstillinger, så sædet kan vendes udad, mens barnet anbringes i det. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at barnet sidder i autostol under kørslen, så længe det er muligt.

Har man fået tilskud til køb af bil, skal man være opmærksom på, at bilen er bevilget til transport af barnet. Det betyder, at bilen skal være til rådighed for barnet, når der er behov for det. Fx at den skal dække kørselsbehovet, når barnet bliver passet af andre. Det kan være forældrene eller en hjælper, der kører bilen. Har barnet ikke behov for transport, må forældrene gerne bruge bilen uden barnet er med.