Råd og vejledning

Bolig

Sidst revideret: marts 2016

De fleste personer med muskelsvind har eller får fysiske funktionsnedsættelser, der gør, at de kan have besvær med flere ting i dagligdagen i forhold til boligens indretning. For at kunne færdes indendørs har personer, der anvender kørestol eller har behov for personhjælp, som udgangspunkt behov for mere plads i boligen. Det må derfor vurderes, om der er behov for ændringer i boligen. Ændringer kan være at flytte rundt på møbler og funktioner i hjemmet, men det kan også være mindre ændringer i form af at fjerne dørtrin, opsætte gelændere og ramper. Mere indgribende ændringer som at sammenlægge rum eller at etablere et badeværelse kan også komme på tale. I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at udvide boligarealet med en pavillon eller en mindre tilbygning. Hvis en bolig ikke kan gøres egnet, kan flytning til en egnet bolig være nødvendig.

Forflytning og arbejdsteknik

Sidst revideret: december 2016

Når man får muskelsvind, opstår der for de flestes vedkommende behov for, at man forflytter sig på en anden måde, end man plejer, at man kan benytte hjælpemidler, og/eller at man får støtte fra en anden person under forflytningen. Dette afsnit henvender sig primært til den/de personer, der skal hjælpe til under forflytninger og handler om, hvordan man kan tage hensyn til brugerens funktionsevne, ønsker og behov og samtidig tager højde for god arbejdsteknik. Afsnittet kan ikke gøre det ud for en grundig instruktion i korrekt arbejdsteknik og relevante hjælpemidler. Når der er behov for personhjælp ved en forflytning, er det væsentligt, at personer, der skal hjælpe under forflytningen, er i stand til at skåne sin egen krop imod arbejdsskader og nedslidning Forflytning er et gensidigt samarbejde mellem bruger og hjælper. Det er brugerens/arbejdsgiverens ansvar, at hjælperen er oplært i at anvende korrekt arbejdsteknik og de hjælpemidler, der er nødvendige ved en forflytning, mens det er hjælperens ansvar, at gøre brug af den instruktion, der er givet.