Sådan arbejder RCFM med rehabilitering

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind definerer rehabilitering som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en bruger, pårørende og fagpersoner.

Formålet er, at brugeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Når rehabilitering lykkes, giver den det enkelte menneske optimale muligheder for at udnytte sine ressourcer både fysisk, psykisk og socialt med udgangspunkt i den enkelte brugers egne behov og ønsker.

Vi arbejder på tværs af faggrænser og sektorer og fokuserer ikke kun på sygdommene, men på alle sider af dagligdagen: hjem, skole/arbejdsplads, den sociale situation, hjælpemidler, m.m. Faglig viden og erfaring giver os mulighed for at informere om udviklingen af sygdommen, så brugere og lokale behandlere kan være forberedt på de behov, der vil opstå. RCFM ser det som en væsentlig opgave at se på helheden og sammenhængen i indsatsen.

Møder med brugeren og dennes lokale netværk foregår så vidt muligt i brugerens eget hjem, da vi gerne vil se, hvordan brugeren funktionelt fungerer i hjemmet og møde denne i sit nærmiljø.

De ca. 30 medarbejdere i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind omfatter ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, læger, socialrådgivere, sygeplejersker, kommunikationsmedarbejdere og koordinatorer.

Mere information

Hvem kan bruge RCFM

Sådan bliver du bruger

Det kan vi tilbyde