Generelt om ydelser

Man skal have muskelsvind for at have ret til ydelser fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Det betyder, at centret kun rehabiliterer personer, som er blevet diagnosticeret med en muskelsvindsygdom på et sygehus.
Som regel henviser sygehuset en ny muskelsvindpatient til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, når diagnosen er stillet. En speciallæge eller ens egen praktiserende læge kan også henvise til centret. Desuden må man gerne selv henvende sig, men for at blive registreret og få ret til ydelser skal man efterfølgende have en lægehenvisning, som altså forudsætter, at man forinden har fået konstateret en muskelsvindsygdom af en læge.
Når en ny bruger er henvist, beder RehabiliteringsCenter for Muskelsvind om en fuldmagt fra brugeren til at udveksle oplysninger med social- og sundhedsvæsenet. Derefter indhentes detaljerede data om diagnosen og anden relevant information om helbred og personlige forhold. Oplysningerne vurderes af en læge i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, specielt med henblik på at afklare om diagnosen falder ind under centrets ekspertise.
Der oprettes en journal, og på førstkommende ugentlige fællesmøde får en af centrets rehabiliteringskonsulenter til opgave at kontakte brugeren, dels for at afklare aktuelle behov, og dels for at give mere grundig information om centrets tilbud. Herefter diskuteres brugerens situation igen på et fællesmøde, hvor det aftales hvilken ydelse brugeren skal tilbydes. Brugeren sættes derefter på venteliste til ydelsen.