Om rehabiliteringsbeskrivelser

Rehabiliteringsbeskrivelserne kobler en sygdoms naturlige udvikling sammen med de interventioner RehabiliteringsCenter for Muskelsvind tilbyder på et givent stadie af sygdommen.

Der findes ind til videre rehabiliteringsbeskrivelser for spinal muskelatrofi type 2 og Duchennes muskeldystrofi, og en  rehabiliteringsbeskrivelse for dystrophia myotonika type 1 er under udarbejdelse.