Om forløbsbeskrivelser

Forløbbeskrivelserne kobler en sygdoms naturlige udvikling sammen med de interventioner RehabiliteringsCenter for Muskelsvind tilbyder på et givent stadie af sygdommen.

Der findes ind til videre forløbsbeskrivelser for spinal muskelatrofi type 2, Duchennes muskeldystrofi og dystrophia myotonika type 1.