Virksomhedsplan 2018

Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i RCFMs strategi for 2018-2023. Strategien består af fem spor, der skal sikre, at RCFM når sin vision om at skabe et højt specialiseret center, der naturligt inddrages i rehabilitering, udvikling og forskning inden for neuromuskulære sygdomme både nationalt og internationalt.

Strategisporene sætter retningen for udviklingen af fagligheder inden for rehabilitering og neuromuskulære sygdomme (spor 1), generering og formidling af viden nationalt og internationalt (spor 2), vekselvirkningen med centrale samarbejdspartnere i kommuner og regioner (spor 3), brugerinvolvering (spor 4) og en velfungerende arbejdsplads (spor 5).

Der er aktuelt udpeget syv fokusområder, som er udmøntet i ni delmål vedrørende Personalepolitikker, Kompetenceudvikling, Formidlingsplan, Forskningsplan, Ydelser, Kurser, Persondata, Dokumentation og Brugerinvolvering.

Tidligere virksomhedsplaner: 2017-2019, 2014-2016, 2011-2013, 2008-2010, 2005-2007.