Virksomhedsplan

RCFM arbejder med 3-årige virksomhedsplaner, som bliver til i et tæt samarbejde mellem medarbejdere og bestyrelse. Den gældende plan for 2017-2019 har seks fokusområder:

  1. Fortsat at udvikle samarbejdet med kommunerne og andre eksterne samarbejdspartnere
  2. At afklare og tydeliggøre samvirket med Muskelsvindfonden fagligt, organisatorisk og politisk-ledelsesmæssigt
  3. At styrke RCFMs viden om og faglige beredskab til at følge med i og informere om udviklingen af medicin
  4. Fortsat at udvikle RCFMs integration af digitale tilgange i rehabiliteringsydelser og informatik
  5. At operationalisere ICF-begrebet om Personlige Faktorer i RCFMs konsulentarbejde og dokumentation
  6. Kvalitetssikring af RCFMs kurser, ydelser, dokumentation og journalføring

De seks fokusområder er udkrystalliseret i 9 prioriterede delmål. Hele planen kan læses her . Tidligere virksomhedsplaner 2014-2016, 2011-2013, 2008-20102007-2009.