Bestyrelse

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds bestyrelse udpeges af Muskelsvindfondens repræsentantskab for et år ad gangen. Blandt bestyrelsens medlemmer skal der være brugere af RCFM. Muskelsvindfondens direktør er født medlem af bestyrelsen og RCFMs medarbejdere vælger et bestyrelsesmedlem blandt kollegerne.

Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen
Formand
Tidligere amtsborgmester i Århus amt
Anita Kruse Anita Kruse
Næstformand
Cand.psych., privatpraktiserende psykolog
Jutta Andersen Jutta Andersen
Sygeplejerske
loch Lone Bech Christensen
Ergoterapeut, MR
Thomas Koed Doktor Thomas Koed Doktor
Molekylærbiolog, ph.d.
Henrik Ib Jørgensen Henrik Ib Jørgensen
Direktør, Muskelsvindfonden
Michael Laub Michael Laub
Overlæge, RespirationsCenter Øst
Tove Larsen Tove Larsen
Tidligere Borgmester i Aabenraa
Pia Dreyer Pia Dreyer
Klinisk Sygeplejespecialist, adjunkt, ph.d.
Aarhus Universitetshospital