Bestyrelse

RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds bestyrelse udpeges af Muskelsvindfondens repræsentantskab for et år ad gangen. Blandt bestyrelsens medlemmer skal der være brugere af RCFM. Muskelsvindfondens direktør er født medlem af bestyrelsen og RCFMs medarbejdere vælger et bestyrelsesmedlem blandt kollegerne.

Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen
Formand
Tidligere amtsborgmester i Århus amt
Anita Kruse Anita Kruse
Næstformand
Cand.psych., valgt til bestyrelsen af Muskelsvindfondens repræsentantskab
Jutta Andersen Jutta Andersen
Sygeplejerske, valgt til bestyrelsen af Muskelsvindfondens repræsentantskab
loch Lone Bech Christensen
Ergoterapeut, MR, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Thomas Koed Doktor Thomas Koed Doktor
Molekylærbiolog, ph.d.
Henrik Ib Jørgensen Henrik Ib Jørgensen
Direktør, Muskelsvindfonden
Antoniett Vebel Pharao Antoniett Vebel Pharao
Studerende, valgt til bestyrelsen af Muskelsvindfondens repræsentantskab
Tove Larsen Tove Larsen
Tidligere Borgmester i Aabenraa
Pia Dreyer Pia Dreyer
Klinisk Sygeplejespecialist, adjunkt, ph.d.
Aarhus Universitetshospital
Billede på vej Hans Peder Graversen
Cheflæge, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet, DSS