Om muskelsvind

Arvelighed

Næsten alle muskelsvindsygdomme, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind tager sig af, er arvelige sygdomme. Det vil sige, at de skyldes en fejl i generne, der enten er nedarvet eller opstået spontant. At få konstateret en arvelig sygdom i familien har ikke alene betydning for den person, der rammes, men kan også få konsekvenser for den øvrige del af familien. De seneste års nærmest eksplosive udvikling inden for forskningen af de arvelige sygdomme har foreløbig resulteret i, at den genetiske defekt ved langt de fleste arvelige muskelsvindsygdomme nu er identificeret. Den ny viden har allerede betydet, at man for den enkelte person kan stille en mere præcis diagnose og dermed også vejlede og rådgive familien bedre. På længere sigt kan den ny viden bruges til at forstå, hvordan sygdommene opstår, hvordan de udvikles, og forhåbentlig bane vejen for nye behandlingstiltag.