Temaaften om ALS for fysio- og ergoterapeuter

26. februar 2019

I marts og april 2019 afholder RCFM teamaftener i region Nordjylland, Hovestaden og Sjælland

Temaaftnerne er anden runde af en række velbesøgte møder, som RCFM forsøgsvist indledte i 2018, som en del af et satspuljeprojekt.

I sidste års møderække deltog ca. 80 terapeuter fra hele landet, og alle tilkendegav, at de varmt ville anbefale fagkolleger at deltage.

De fleste af deltagerne lagde vægt på, at de efterfølgende følte sig bedre klædt på og dermed var mere kvalificerede til at være fysioterapeuter for en person med ALS.  Andre, mere erfarne fysioterapeuter, mente, at de allerede var kvalificerede til opgaven, men at det var godt at høre om den bagvedliggende teori og få en forståelse for sygdommen og dermed blive bekræftet i, hvad der var god fysioterapeutisk praksis i forhold til ALS.

Mødetemaer

Mødernes temaer er udvalgt på baggrund af interviews med fysio- og ergotreapeuter og vil komme til at dreje sig om følgende:

  • Hvem er fysioterapeuternes samarbejdspartnere i et ALS-forløb
  • Sygdommens karakter og progression med fokus på fysioterapi
  • Evidens for fysioterapi i et ALS-forløb
  • Respirationsfysioterapi
  • Hvordan påvirker et ALS-forløb fagpersonen

Målgruppe

Temaaftnerne henvender sig til fysio- og ergoterapeuter, som har en patient med ALS i behandling.

Læs omtalen af en af de første temaaftner her

Hvis du har ALS og er interesseret i, at din fysioterapeut deltager i en temaaften, må du meget gerne give vedkommende en invitation. Det er gratis at deltage.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Se invitationerne nedenfor:

Temaaften Region Hovedstaden og Sjælland

Temaaften Region Nordjylland