RCFM søger socialrådgiver

RCFM søger socialrådgiver

14. december 2018

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind søger en deltidsansat socialrådgiver til konsulentfunktion i Vestdanmark

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er et nationalt center, der støtter sundheds- og socialvæsenet med højt specialiseret viden om rehabilitering af personer med sjældne neuromuskulære sygdomme. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) er en selvejende institution jf. Sundhedslovens §79 stk. 2 og er af Sundhedsstyrelsen klassificeret som højt specialiseret funktion der varetager neurorehabilitering af personer med svære kroniske neuromuskulære sygdomme.

RCFM stiller ikke diagnoser eller udfører behandlinger, men samarbejder med specialafdelinger på universitetshospitalerne, de lokale sygehuse, praktiserende læger, sociale myndigheder, skolelærere, mv.

Vi har søger en socialrådgiver, som vil indgå i RCFM’s konsulentpraksis og bidrage med viden om relevant sociallovgivning. RCFM rådgiver primært indenfor lovgivning, som vedrører børn og voksne med funktionsnedsættelser fx ledsagelse, personlig og praktisk hjælp, arbejde og uddannelse, økonomi mm. Som socialrådgiver ved RCFM vil man deltage i og facilitere hjemmebesøg og tværfaglige møder med deltagelse af personen med muskelsvind, familien og lokale fagfolk. RCFM afholder jævnligt kurser for brugere, pårørende og fagfolk, hvor man som socialrådgiver lejlighedsvist vil afholde oplæg og anden undervisning.

Konsulentfunktionen

 • Rådgiver og vejleder om sociallovgivning for personer med muskelsvind, deres pårørende og professionelle behandlere på tværs af faggrænser og sektorer
 • Arbejder både selvstændigt og tværfagligt i team, der sammensættes ad hoc, bestående af fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, læge
 • Arbejder ofte i familiens hjem/lokale miljø og i tæt samarbejde med relevante faggrupper inden for social- og sundhedssektoren
 • Udarbejder rehabiliteringsrapporter på baggrund af deltagelse i fysiske undersøgelser og tværfaglige møder
 • Formidler viden på familiekurser, temadage, fagkurser og konferencer

Vi søger primært en socialrådgiver som har:

 • Flere års erfaring og stor indsigt i gældende sociallovgivning indenfor børn og voksne med funktionsnedsættelser.
 • Vilje til at lære om neuromuskulære sygdomme, men ikke nødvendigvis erfaring hermed
 • Evne til at indgå i tæt dialog med mange forskellige brugere og faggrupper
 • Forståelse for det tværsektorielle samarbejde
 • Interesse og vilje til mono- og tværfaglig udvikling
 • God skriftlig og mundtlig formidlingsevne
 • Lyst til at undervise og være mødeleder
 • Kan arbejde selvstændigt og fleksibelt
 • Kan planlægge og prioritere egne arbejdsopgaver i samarbejde med leder, koordinatorer og kolleger

Fakta om stillingen

 • Stillingen har udgangspunkt i Aarhus med Jylland og Fyn som arbejdsområde.
 • 28 timer ugentlig med fleksible arbejdsdage og lejlighedsvist weekendarbejde, der kan på sigt blive tale om en fuldtidsstilling
 • Løn efter aftale
 • Tiltrædelse 1. marts 2019
 • Ansøgningsfrist 16. januar 2019, samtaler afholdes 22. januar 2019
 • Ansøgning mailes til job@rcfm.dk mrk. Socialrådgiver
 • Spørgsmål kan rettes til direktør og cheflæge Heidi Aagaard på telefon 2265 2400 eller socialrådgiver Karina Blegvad på telefon 2265 2407.
 • Endvidere henvises til www.rcfm.dk.

Om RCFM

RCFM har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup. I Aarhus ligger administrationen, forsknings- og udviklingsafdelingen og konsulentfunktionen for Vestdanmark. I Høje Taastrup ligger konsulentfunktionen for Østdanmark. RCFM har i alt 39 engagerede medarbejdere fordelt på læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, forsknings- og kommunikationsmedarbejdere samt koordinatorer. Der er 3200 børn, unge og voksne med muskelsvind eller ALS henvist til RCFM.