RCFM søger personer til nyt brugerpanel

RCFM søger personer til nyt brugerpanel

10. april 2018

Vi har brug for din mening

RCFM’s formål er at yde en højt specialiseret rehabiliteringsindsats til personer med neuromuskulære sygdomme. For at kunne dette, er det vigtigt, at vi kender vores brugeres behov. Vi ønsker derfor i højere grad at involvere dem i udviklingen af RCFM’s tilbud. Vi ved, at de har en stor viden om at leve med en neuromuskulær sygdom, som vi kan bruge til at målrette vores arbejde.

Vi søger derfor 20 personer til at teste brugerinvolvering.

Som deltager i brugerpanelet vil du i testfasen konkret blive bedt om at give RCFM feedback på eksisterende og nyt informationsmateriale, fx i form af pjecer eller information på vores hjemmeside.

Kommunikation mellem panelet og RCFM vil finde sted enten via e-mail eller på en lukket Facebook-side.

For at indgå i brugerpanelet skal du:

  • være bruger i RCFM eller pårørende til en bruger
  • have lyst og evne til at bidrage med egne erfaringer om at leve med neuromuskulær sygdom
  • have tid og lyst til at komme med input til RCFM
  • kunne kontaktes og kommunikere via e-mail og Facebook

Brugerpanelet vælges for en periode på to år, og vi tilstræber, at så mange forskellige diagnoser som muligt er repræsenteret, og at der er en ligelig fordeling af begge køn.

For at vi kan sammensætte et så repræsentativt panel som muligt, vil vi gerne vide:

  • Hvor gammel du er
  • Hvad din eller din pårørendes diagnose er
  • Hvad du er uddannet som, eller hvad du evt. arbejder med

Hvis du er interesseret i at være medlem af RCFM’s brugerpanel eller har spørgsmål om panelet, er du meget velkommen til at kontakte Annette Mahoney på anmo@rcfm.dk eller Liv Brandstrup på libr@rcfm.dk eller ringe til 89 48 22 22.