RCFM til international myastenikonference

RCFM til international myastenikonference

3. maj 2017

I maj afholdes den 13. internationale konference om Myasthenia Gravis i New York

RCFM deltager for at blive opdateret på den seneste forskning, for netværksdannelse og for selv at præsentere en poster.

Posteren viser et udpluk af de mange data en tidligere spørgeskemaundersøgelse har affødt. Disse data er blevet organiseret, så det er blevet muligt at få viden om langtidseffekten af myasteni på nogle forskellige parametre. Det drejer sig bl.a. om udviklingen af de neurologiske symptomer og symptomkontrollen via medicinsk behandling, om konsekvenser af MG i dagligdagen, herunder træthed og arbejdsmarkedstilknytning. Det bliver forskningsmedarbejder og myastenikonsulent Asger Frost, der repræsenterer RCFM på konferencen. Se posteren her