Ergoterapeuter fra RCFM til kongres i Cape Town

Ergoterapeuter fra RCFM til kongres i Cape Town

24. maj 2018

Verdensorganisationen for ergoterapeuter WFOT afholder i denne uge en stor kongres i Cape Town i det sydlige Sydafrika med deltagelse af mere end 1900 ergoterapeuter fra ca. 100 lande.

Go4more

Fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind deltager Ann-Lisbeth Højberg og Lone Christensen for bl.a. at præsentere en poster, der beskriver en ny interviewguide Go4more.

Guiden er udviklet af Ann-Lisbeth Højberg som et redskab til at afdække og igangsætte aktiviteter hos personer med muskelsvind, der føler, de er gået lidt i stå i livet, og ønsker at være mere deltagende. Det kan fx være at komme mere ud for at besøge familie og venner, starte på en uddannelse eller påbegynde en fritidsaktivitet.

Posteren blev præsenteret på tirsdagens postersession, hvor den blev taget godt imod. ”Vi har været meget tilfredse med interessen for posteren”, siger Ann-Lisbeth Højberg og fortæller, at der bl.a. var stor interesse fra lande som Australien, Sverige, USA, Canada og Holland. Fra andre danske ergoterapeuter på kongressen var der interesse for, om Go4more kunne bruges til andre målgrupper end muskelsvind.

Inspiration udefra

Formålet med at deltage i internationale kongresser er naturligvis også at få ny viden og finde ud af, hvad der rører sig på det ergoterapeutiske område.

”Emner, der har været direkte fagligt relevante for os, er emner om træthed (fatigue) og måling af fysisk aktivitet hos personer med neuromuskulære diagnoser samt trænings virkning på træthed. Vi har også fået et godt indblik i nye metoder og redskaber” fortæller Ann-Lisbeth Højberg og Lone Christensen.

 

Muligt samarbejde

På kongressen var der især et projekt, der vakte interesse hos de to ergoterapeuter. I Montreal er man i gang med et projekt om at være forældre, når den ene part har muskelsvind. RCFM er lige nu i gang med et lignende projekt, Når forældre har muskelsvind, som har til formål at skaffe ny viden om at blive og være forældre til et lille barn, når den ene forælder har muskelsvind.

I Canada har de samme erfaring som RCFM for, at der ikke findes undersøgelser eller beskrevet viden på området, og det vil derfor være en oplagt mulighed for RCFM at indgå i et samarbejde med Canadierne.

Fakta om kongressen

WFOT Congress 2018 afholdes i Cape Town, Sydafrika, i dagene 21.-25. maj. Der findes 550.000 ergoterapeuter i verden, og WFOT (World Federation of Occupational Therapists) har 101 medlemslande, heriblandt. Danmark.

På konferencen deltager ca. 1900 ergoterapeuter. Danmark er det land i verden, der har flest ergoterapeuter pr. indbygger og 60 danske ergoterapeuter deltager i Cape Town. Det er første gang, der afholdes en verdenskongres i Afrika.

/anmo