Afskedsreception for Jes Rahbek

18. april 2017

Efter 25 år på posten som cheflæge i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind har Jes Rahbek besluttet at gå på pension til september.

I den anledning inviterer rehabiliteringscentret til afskedsreception

fredag den 7. juli 2017 fra kl. 13.00 til 15.00 i Muskelsvindfondens lokaler på Kongsvang Allé 23 i Aarhus.

 

Brugere af rehabiliteringscentret, medlemmer i Muskelsvindfonden, samarbejdspartnere og tidligere og nuværende kolleger er velkomne.

S.U. For at få et overblik over, hvor mange vi bliver, bedes du tilmelde dig ved at sende en e-mail til info@rcfm.dk senest fredag den 23. juni.