Nyhedsarkiv

To overlæger / afdelingslæger søges til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

16. november 2017

Brænder du for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring lange patientforløb? Kan du lide at have fleksibel arbejdstid og have mange forskellige funktioner? RehabiliteringsCenter for Muskelsvind omstrukturerer og søger derfor to speciallæger i nyoprettede stillinger til en lægefaglig styrkelse af de tværfaglige teams. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) er en selvejende institution...

Det europæiske lægemiddelagentur EMA afviser at give tilladelse til Idebenone mod DMD

13. november 2017

EMA vil ikke give markedsføringstilladelse til Idebenone (der har handelsnavnet Raxone) til behandling af Duchennes muskeldystrofi (DMD) i Europa. Det sker, selvom producenten har vist, at lægemidlet har en signifikant effekt på respirationen for drenge med DMD, der ikke har fået steroid (Prednisolon eller Deflazacort). Producenten viste, at personerne, der fik Idebenone, havde en langsommere tilb...

Medicinrådet siger nej til at gøre Spinraza til standardbehandling for spinal muskelatrofi

20. oktober 2017

Formand for Medicinrådet Steen Werner Hansen På sit møde den 12. oktober besluttede Medicinrådet, at Spinraza ikke kan tilbydes som standardbehandling for mennesker med spinal muskelatrofi (SMA). Medicinrådet bygger sin beslutning dels på, at prisen for behandlingen er meget høj – mere end 4 millioner kr. det første år pr. patient; og dels at den evidens – de beviser – der er, for at medicinen fak...

1 2 3 9