Hjælp og hjælpere

De fleste mennesker med muskelsvind har eller får behov for hjælp på et eller andet tidspunkt i deres liv. Ikke kun hjælp i form af handicaphjælpere men også i form af sociale ydelser og hjælpemidler. Det er kommunerne, der bevilger hjælpen, og mange har oplevet, at det kan være et stort arbejde at få kommunen til at yde den nødvendige støtte. Læs her om nogle personer, der har skullet kæmpe hårdt...