Vi gjorde hvad vi kunne

Vi gjorde hvad vi kunne

Om at være forældre til et barn med spinal muskelatrofi type 1

LÆS HISTORIEN