Jeg beder ikke om hjælp

Selv om Niels Sørensen for to år siden fik konstateret en kronisk muskelsygdom, arbejder han som stationsleder i treholds skift på Hammer Odde Fyr. Han vil ikke skåne sig selv

LÆS HISTORIEN