Retningslinjer for myastenibehandling i Danmark

I 2011 udgav en arbejdsgruppe fra Dansk Neurologisk Selskab og RehabiliteringsCenter for muskelsvind en rapport om “Retningslinjer for Myastenibehandling i Danmark”. Du kan læse rapporten her.